Å begynne på skolen er en viktig milepæl i barnebarnets liv. Det er en stor overgang å gå fra barnehagens trygge rammer til en mer selvstendig hverdag på skolen.